четвъртък, 30 юни 2011 г.

Целия свят

За света може да си просто един човек, но за някой определен човек може да си целия свят.

Не говоря само, за да не мълча...


Не чувам първичното, не виждам безличното, не говоря само, за да не мълча!

сряда, 29 юни 2011 г.

Тишината в мрака...


Най-страшното нещо е безмълвието, след тишината в мрака! 

Човек, забравил за думите...


Мрежата е, за да се хване рибата.
Хване ли се рибата - мрежата се забравя.
Примката е за да се улови заекът.
Уловен ли е заекът - примката се забравя.
Целта на думите е да уловят смисъла.
Уловен ли е смисълът - думите се забравят.
Къде да намеря човек, забравил за думите, 
та с него да си поговоря! 
Джуан-Дзъ

понеделник, 20 юни 2011 г.

Твърде малко говорим с вътрешния си глас...


Твърде малко говорим с вътрешния си глас, който вероятно е Бог , а говорим помежду си неща, които ни отдалечават от Него.