петък, 8 март 2013 г.

Харесваш ли цвета на небето?

вторник, 30 октомври 2012 г.

...


понеделник, 29 октомври 2012 г.

КултътНенапразно култът към доброто води към прогрес, а култът към злото и властта — към разрушение и войни. Затова духовното развитие на човешкото общество в добрия смисъл на думата е от принципно важно значение и дори има материално въплъщение.

неделя, 28 октомври 2012 г.

Стабилното състояние


"Стабилното състояние не продължава твърде дълго. Стабилността постепенно се трансформира в регрес. Човекът е създаден от Бог като постоянно прогресиращо същество — той е обречен да прогресира. Иначе регресира и подивява."
Ернест Мулдашев - "От кого сме произлезли?"

сряда, 17 октомври 2012 г.

От едната част в другата


"Пясъкът в часовника, задействан от тайнствена и невидима ръка, изтичаше стремително, преливайки се от едната част в другата. Така и Бъдещето се превръщаше в Минало."

"Валкирия и новият световен ред" - Сергей Алексеев

вторник, 16 октомври 2012 г.

Зле е устроен светът..
"- Не мога да приема моето щастие да донася нещастие на други. Това ми е било винаги неприятно, дори когато е било неизбежно - тъжно заяви тя, като че искаше да оправдае някои свои постъпки. Зле е устроен светът, чичо. Не бих искала заради мене други да страдат.
- За жалост често щастието на едни е нещастие за други. Дори да не си си причинила нищо лошо, стига завистта, с която ще ги отровиш."

неделя, 14 октомври 2012 г.

Никога


Никога не прекъсвай изразяването на болката.